Gerechtsjournalistiek onder de loep

Een kritische blik op de relatie tussen media en justitie

Posts Tagged ‘mediatisering

De camera loopt

leave a comment »

Kobe Bryant Case Points to Need for Cameras in Court

EBSCOhost: Kobe Bryant Case Points to Need for Cameras in Court#db=buh&AN=10587026.

In dit artikel wordt er gewezen op de positieve aspecten van camera’s in de rechtszaal. De auteur beschouwt de aanwezigheid van een “courtroom camera” als een verlengstuk van de openbaarheid. Volgens hem is dit de aangewezen manier om rechters en officiële instanties aan controle te onderwerpen. Niet alleen heeft het publiek het recht te weten wat er zich afspeelt in de rechtszaal, maar zij moeten ook – liefst met een kritische blik – toezicht houden op het goede verloop van het proces. Het publiek kan pas een oordeel vellen over de al dan niet rechtvaardige rechters als het op de hoogte is van wat er zich binnenskamers heeft afgespeeld. En daarom juicht de auteur de aanwezigheid van journalisten en hun cameraatjes toe.

Opmerkelijk is de stelling dat “the responsible use of the courtroom camera is the best antidote to the media circus”. Wel verhip! In Vlaanderen leeft de idee dat het omgekeerde waar is. Geen mediacircus zonder camera’s. Waarom zijn wij van mening dat het proces Clottemans het meest gemediatiseerde proces aller tijden is? Precies omwille van het grote aantal gepubliceerde artikels, de liters inkt die gevloeid zijn in een poging het proces te ontleden én de massale mediabelangstelling te doorgronden en – last but not least – de uitzonderlijke beelden uit de rechtszaal die ons voorgeschoteld werden.

Take one

De audiovisuele media heeft al langer dan vandaag toegang tot de rechtszaal. Hoewel de aanwezigheid van camera’s niet geheel ongebruikelijk is, toch is het de voorzitter van de rechtbank die beslist of en wat er gefilmd mag worden. In het vademecum voor journalisten (www.pers-gerecht.be) staat te lezen dat “in het algemeen geen klank- of beeldopnamen toegestaan worden tijdens de debatten, om elke beïnvloeding ervan te voorkomen. Wat wel meer en meer toegelaten wordt, is dat gefilmd wordt bij het begin en het einde van een proces. Praktisch gezien mogen beeldjournalisten dan film- en klankopnamen maken van de intrede van de rechters en van het voorlezen van het vonnis“.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Written by siljadecock

1 november 2010 at 14:10

Alea iacta est

leave a comment »

Als het doek valt

De teerling is geworpen. Els Clottemans is schuldig. Ze is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig jaar wegens de moord op Els Van Doren. Vertel ik hiermee iets nieuws? Natuurlijk niet, u heeft allen de krant – al dan niet online – gelezen, naar de radio geluisterd, het journaal bekeken en twitter gevolgd. Zou er iemand in Vlaanderen rondlopen die nog niet van de befaamde parachutemoord heeft gehoord? Neen. Tenzij je de laatste weken ondergronds hebt doorgebracht – sorry Chili -, weet je wat er gebeurd is. Iedereen is op de hoogte van de hele geschiedenis, smeuïge details incluis.

Met dank aan de media

We konden er ook niet omheen. We werden om de oren geslagen met informatie over het proces, de beschuldigde, de familieleden van het slachtoffer, de advocaten van de verschillende partijen. Het hield niet op. En nu? We hebben een uitspraak en een strafmaat. Komt hiermee een einde aan het mediacircus? Heel eerlijk? Ik denk dat het nog niet voorbij is. Hoewel het gemediatiseerde proces ten einde is, gaat de zoektocht naar een zondebok onverminderd voort.

Gerechtsjournalisten krijgen dezer dagen allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd. Ze zouden sensatiebelust, respectloos en nietsontziend te werk zijn gegaan. Er wordt volop gesuggereerd dat het proces in de pers werd gevoerd en dat de niet-aflatende media-aandacht het proces en zeker de juryleden heeft beïnvloed. Er was inderdaad geen gebrek aan updates en live-uitzendingen. Dat de pleidooien deels en de uitspraak integraal werden uitgezonden, was voor menigeen een brug te ver. O wee, de zonde. Ik voel de opiniestukken nu al komen.

Lees de rest van dit artikel »

Written by siljadecock

24 oktober 2010 at 18:59